Wat, hoe, wanneer en tijdsbeslag

Bij Horizontaal Toezicht staat het begrip samenwerken centraal. Samenwerken tussen drie partijen: uw klant als ondernemer, u als fiscale dienstverlener en de Belastingdienst. Deze samenwerking is gebaseerd op wederzijds vertrouwen, begrip en transparantie, vanuit een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Alle partijen, ook de Belastingdienst, hebben daarbij een eigen rol. Iedereen is gericht op een goede uitvoering van de belastingwetten, zodat de verwerking leidt tot aanvaardbare aangiften en de belastingplichtige weet waar hij aan toe is.

De Belastingdienst heeft met ons, als brancheorganisatie, een koepelconvenant afgesloten. Daarin zijn afspraken vastgelegd over houding, gedrag, werkprocessen en de kwaliteit daarvan, en de bijbehorende ondersteuning die wij u in dit proces geven. U gaat op uw beurt met uw klant een overeenkomst aan, waarin uw cliënt ervoor tekent dat hij zijn gegevens juist, tijdig en volledig bij u als fiscale dienstverlener zal indienen. Met andere woorden: binnen horizontaal toezicht vormen uw klant, u als accountantskantoor, Extendum als brancheorganisatie en de Belastingdienst samen de convenantketen.

Bron: Extendum