Meer wanbetalers zorgpremie

Het aantal verzekerden dat hun zorgpremie niet meer betaalt, is in de eerste helft van 2013 fors toegenomen. Dat heeft de NOS bekend gemaakt.

Op 1 januari waren er nog 299.000 verzekerden met een betalingsachterstand van minimaal een half jaar. Op 1 april was dit aantal opgelopen tot 306.000 om op 1 juni op 314.000 te eindigen. Als het aantal betalingsachterstanden in dit tempo blijft groeien, komt het aantal wanbetalers van wie de premie geïncasseerd wordt door loonbeslag dit jaar uit op ongeveer 340.000.

Als een verzekerde de premie van zijn zorgverzekering gedurende 6 maanden niet betaald heeft, wordt de verzekerde aangemeld bij het College voor Zorgverzekeringen (CVZ). Deze neemt de inning van de achterstallige premies dan over van de zorgverzekeraar door middel van een bronheffing. De achterstallige premie wordt dan, tezamen met een boete van 35%, geïnd via beslag op het loon of de uitkering.

De zorgverzekeraars krijgen vervolgens de zorgpremies + kosten van het CVZ betaald. Deze regeling kost de staat tot op heden geld, omdat lang niet iedereen de zorgpremies via bronheffing alsnog voldoet, terwijl de zorgverzekeraars wel betaald worden. Het verschil schiet de staat voor, totdat alsnog betaald wordt. Van de € 1,5 miljard die het CVZ sinds 2009 via een bronheffing heeft geprobeerd te incasseren, is tot op heden pas € 600 miljoen binnen.

Daarom heeft minister Schippers al gedreigd om de vergoeding aan de zorgverzekeraars te verlagen, om hun zo te dwingen meer te doen om achterstanden op de zorgpremies te voorkomen. De minister denkt dat als wanbetalers duurder worden voor de zorgverzekeraars, zij vanzelf meer hun best zullen doen om wanbetaling te voorkomen.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *